ReadyPlanet.com
dot
dot
สินค้าและบริการ
dot
bulletประกันภัยรถยนต์ชั้น 1
bulletประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 แบบประหยัด
bulletประกันภัยรถยนต์ 2พลัส 3 พลัส
bulletประกันอัคคีภัยและประกันภัยน้ำท่วมบ้าน
dot
ประวัติบริษัทประกันและบริการสินไหม
dot
bulletกรุงเทพประกันภัย
bulletวิริยะประกันภัย
bulletทิพยประกันภัย
bulletอาคเนย์ประกันภัย
bulletสินมั่นคงประกันภัย
bulletแอลเอ็มจีประกันภัย
bulletไทยไพบูลย์ประกันภัย
bulletเอเซียประกันภัย
dot
Newsletter

dot


ตรวจสอบไปรษณีย์
คปภ.
แบนเนอร์ตัวอย่าง


อาคเนย์ประกันภัย

 
   
 
 
ศูนย์บริการข้อมูล
แนะนำบริการ และตอบคำถาม ให้ข้อมูลการบริการต่างๆ...
 
บริการด้านประกันวินาศภัย
ติดต่อ 0-2631-1311 กด 3 เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.30 - 16.45 น.

บริการรับแจ้งอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง
ติดต่อ 0-2267-7777

   
   
 
มิสเตอร์อาคเนย์
 
 
 
บริการสำรวจภัย "มิสเตอร์อาคเนย์"
รวดเร็ว....มีน้ำใจ
 
อีกหนึ่งคุณภาพ การให้บริการของอาคเนย์ประกันภัย "มิสเตอร์อาคเนย์" ภาพลักษณ์ใหม่ของเจ้าหน้าที่ สำรวจอุบัติเหตุ ที่ทำหน้าที่ออกสำรวจอุบัติเหตุให้กับ ลูกค้าประกันภัยรถยนต์ ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว อบอุ่น และมีน้ำใจ พร้อมออกให้บริการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเพียง โทร. 0 2267 7777 ทุกครั้ง ที่เกิดเหตุ "มิสเตอร์อาคเนย" เพื่อนที่คุณวางใจ จะรุดไปยังที่เกิดเหตุ เพื่อให้บริการแก่ท่านด้วยความรวดเร็ว ทันใจ

   
 
บริการครอบคลุม 69 สาขาทั่วประเทศ
 
 
         ศูนย์สาขาบริการ รายชื่อโรงพยาบาล รายชื่ออู่บริการ
ค้นหาสาขาทั่วประเทศ โรงพยาบาล คู่สัญญา บริการ อู่ในเครือ
ทังหมด 69 สาขา กว่า 300 แห่ง ทั่วประเทศ มากกว่า 300 แห่ง

  
 
   
 
 
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด
 
 
 
 
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 9 กรกฎาคม 2489 ด้วยปณิธานที่จะเสริมสร้างหลักประกันและความผาสุกมั่นคงแก่คนไทย ยึดมั่นในหลักวิชาการแห่งการประกันภัย เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ โดยถือประโยชน์ของผู้เอาประกันเป็นสิ่งสำคัญเป็นอันดับแรก และใช้รูปพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม เป็นตราสัญลักษณ์ ของบริษัทฯ ที่สื่อความหมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองอย่างไม่สิ้นสุด

บริษัทฯ เริ่มต้นธุรกิจด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยรับประกันด้านอัคคีภัยเพียงอย่างเดียว การ ดำเนินกิจการเจริญเติบโตก้าวหน้ามาโดยตลอด ต่อมาจึงได้ขยายกิจการ การรับประกันชีวิตเพิ่มขึ้น โดยได้เริ่มดำเนินธุรกิจการประกันชีวิตเป็นครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2493 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ทรงเป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับปฐมฤกษ์ แต่ต่อมาได้แยกกิจการออกจากกัน ตามพระราชบัญญัติการประกันชีวิต และการประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 โดยแยกการดำเนินกิจการประกันวินาศภัยออกจากกิจการประกันชีวิต เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2543 ในชื่อว่า บริษัท อาคเนย์ประกันภัย 2000 จำกัด และต่อมาได้ทำการเปลี่ยนชื่อใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ โดยเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2551 เป็นต้นมา

ด้วยประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 63 ปี ประกอบกับการที่คณะผู้บริหารจัดการ และพนักงานได้มุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร ให้มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง ด้วยเสถียรภาพทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยยึดมั่นในหลักแห่งการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และยุติธรรม เพื่อเป็นหลักประกันว่า สินทรัพย์ของผู้เอาประกันจะได้รับความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์ ครบถ้วน ตามสัญญาในทุกกรมธรรม์
   

 

 
   
 
   
 
ความมั่นคงของอาคเนย์
 
 
 
 
 
ปัจจุบัน บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด มีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท มากกว่าที่กฎหมายกำหนด มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 2,093 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีอัตราเงินกองทุนเกินที่กรมการประกันภัยกำหนดสูงถึง 691 ล้านบาท ให้บริการครอบคลุม 69 สาขาทั่วประเทศ จึงมั่นใจได้ว่าลูกค้าของอาคเนย์ฯ ทุกท่านจะได้รับความคุ้มครองอย่างทั่วถึง อบอุ่นและมั่นคงตลอดไป
 
   
 
   
  หน้าแรก/เกี่ยวกับอาคเนย์/ธุรกิจในกลุ่มบริษัท TCC
   
 
 
ธุรกิจในกลุ่มบริษัท TCC
 
 
 
 
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด เป็นหนึ่งในสายธุรกิจหลักของบริษัท ไทยเจริญ คอมเมอร์เชียล กรุ๊ป (TCC GROUP) ซึ่งก่อตั้งมานานกว่า 30 ปี โดย คุณเจริญ สิริวัฒนภักดิ์ เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความมั่นคง แข็งแกร่งทางด้านการเงินชั้นนำของประเทศไทย ปัจจุบันมีบริษัทในกลุ่มมากกว่า 200 บริษัท ประกอบด้วย 5 สายธุรกิจหลัก อันได้แก่
 
 
 
สายธุรกิจเครื่องดื่ม
มีบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เข้าของผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มตราช้าง เป็นบริษัทแม่
 
 
สายธุรกิจอุตสาหกรรมการค้าและสินค้าอุปโภคบริโภค
มีบริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทแม่
 
 
สายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
มีบริษัท ทีซีซี แคปปิตอลแลนด์ จำกัด กลุ่มโรงแรมอิมพีเรียล โรงแรมพลาซ่า แอทธินี และพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
 
 
สายธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร
มีบริษัท ทีซีซี อุตสาหกรรมการเกษตร จำกัด เป็นบริษัทแม่ ซึ่งประกอบด้วยอุตสาหกรรมน้ำตาล และการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ
 
 
สายธุรกิจบริการทางเงิน
ได้แก่ อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน โดยมีบริษัท เครืออาคเนย์ จำกัด เป็นบริษัทแม่ ประกอบด้วย บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด และ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
ด้วยเครือข่ายธุรกิจที่แข็งแกร่งของกลุ่มทีซีซี ผสานกับประสิทธิภาพในการบริหารงานที่ตั้งมั่นอยู่บน เสถียรภาพความมั่นคงทางการเงิน ยึดมั่นอยู่บนความซื่อสัตย์ ยุติธรรมต่อผู้เอาประกันภัย และสร้างสรรค์รูป แบบประกันภัยที่เน้นประโยชน์สูงสุด รวมถึงได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมอย่างสม่ำเสมอ จึงมั่นใจได้ว่า อาคเนย์ประกันภัย สามารถสร้างหลักประกันความคุ้มครองทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคน ไทยได้อย่างมั่นคงตลอดไป

 SHAREAUTOINSURE แหล่งรวมประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 2 พลัส 3 พลัส ประกันภัยน้ำท่วม ที่อยู่อาศัย บ้าน รถยนต์ ประกันอัคคีภัย ที่พร้อมให้บริการคุณ

SHAREAUTOINSURE
ที่ตั้ง :   อำเภอ : ลาดหลุมแก้ว
จังหวัด : ปทุมธานี     12140
เบอร์โทร :  09-4990-1013 08-4525-6247
Fax :  02-903-0080 ต่อ 9551
อีเมล : shareautoinsure@gmail.com
Fanpage :  www.facebook.com/shareautoinsure
เว็บไซต์ : www.shareautoinsure.com

 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

ประกันภัยรถยนต์,ประกันภัยรถยนต์ชั้น1,ประกันรถ,ประกันภัยชั้น1,ประกันรถชั้น1,ประกันชั้น1,ประกันรถยนต์ชั้น1,ประกันชั้นหนึ่ง,ประกันภัยรถยนต์ที่ไหนดี,ทำประกันภัยรถยนต์ชั้น1ที่ไหนดี,ทำประกันภัยรถยนต์บริษัทไหนดี,บริษัทประกันภัยรถยนต์ชั้น1,ซื้อประกันภัยรถยนต์,ประกันรถยนต์บริษัทไหนดี,ประกันรถที่ไหนดี,ราคาประกันชั้น1,ราคาประกันชั้น3,เช็คเบี้ยประกัน,ประกันซ่อมศูนย์,เช็คราคาประกันภัยรถยนต์,ราคาประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ทุกบริษัท,ราคา เบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น1,ตัวแทนประกันภัยรถยนต์,ประกันตามไมล์,ประกันภัยรถยนต์ราคาถูก,เบี้ยประกันชั้น1,ต่อประกันภัยรถยนต์,ราคาประกันภัยรถยนต์ชั้น1 วิริยะ,ราคาประกันรถป้ายแดง,ประกันภัยรถยนต์ชั้น2,ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ราคาถูก,ราคาประกันชั้น 3,กรุงเทพประกันภัยรถยนต์ชั้น1,โบรกเกอร์ประกันภัยรถยนต์ที่ไหนดี,ประกัน 2 พลัส,ประกัน 3 พลัส,เทสโก้โบรกเกอร์ประกันภัย,รับทำประกันภัยรถยนต์,ประกันน้ำท่วมบ้าน,ประกันน้ำท่วมที่ไหนดี,ประกันอัคคีภัย,สวัสดิการ ข้าราชการ,ทิพยประกันภัยรถยนต์,บริษัทวิริยะประกันภัยรถยนต์,สิทธิสมาชิก กบข.,ประกันภัยรถยนต์ทิพยประกันภัย,ประกันภัยรถยนต์วิริยะประกันภัย,ทิพยประกันภัย กรุงเทพประกันภัย,สินมั่นคงประกันภัยรถยนต์,ประกันภัยรถยนต์อาคเนย์ประกันภัย,ประกันภัยรถยนต์แอลเอ็มจี,อลิอันน์ ซี.พี,ประกันคุ้มภัย,เทเวศประกันภัย,เอเซียประกันภัย,วิริยะประกันภัย,เมืองไทยประกันภัย.ไทยวิวัฒน์ประกันภัย,ไทยไพบูลย์ประกันภัย,ทำประกันบ้าน,ประกันภัยที่อยู่อาศัย,honda cityป้ายแดง